Home » Zorgprofessionals » Ziekte en ziektemelding » Waarom zou ik met een patiënt praten over het werk?

Waarom zou ik met een patiënt praten over werk?

Gezond zijn’ is meer dan ‘niet ziek zijn’

Gezondheid is ook hoe je omgaat met ziekte. Hoe je je leven aanpast aan de ziekte. Je goed voelen, bezig zijn met andere dingen, contact hebben met andere mensen.

Dat noemen we positieve gezondheid.

Nadenken en praten over opnieuw gaan werken hoort daar ook bij. Het kan helpen om te herstellen. Het kan dus zelfs een deel van de behandeling zijn.

Hoe vroeger hoe beter

Komt werk pas ter sprake wanneer de behandeling begonnen is? Of op het einde van de behandeling? Of helemaal niet. Wacht je te lang? Dan is het voor mensen vaak moeilijker om weer aan het werk te gaan of over het werk te praten. Je kan je patiënt helpen door er zo vroeg mogelijk over te beginnen.  

“Mensen komen vaak pas op het allerlaatste moment naar mij. ‘Tegen het einde van de maand wil ik gaan werken’, zeggen ze. Maar dan is er te weinig tijd om alles voor te bereiden, want ziek zijn verandert zo veel. Er is meer tijd nodig, voor werknemer én voor werkgever.”

— Jobcoach

Het bereidt je patiënt voor op gesprekken met anderen

Als zorgverlener heb je vanaf het begin veel contact met je patiënt. Jij kan helpen voorbereiden op de gesprekken die de patiënten hebben met verschillende mensen. Bijvoorbeeld:

De eerste melding naar de werkgever. De werknemer moet een ziektebriefje afgeven, maar is niet verplicht om te melden waarom die afwezig is.

Blijft de werknemer lang afwezig? Dan moet die ook praten met de adviserend arts van het ziekenfonds.

Je hebt een belangrijke invloed.

Als zorgverlener heb je invloed. Je ontmoet mensen omdat ze ziek zijn en op een moment waarop ze misschien met vragen/bedenkingen kunnen zitten op vlak van werk. Gesprek inbouwen op vlak van werk kan mensen vooruit helpen.

  • Geef geen stellige adviezen zoals “Je moet eerst genezen. Dan kijken we of je weer kan gaan werken.” Dat soort adviezen helpt je patiënt niet vooruit.
  • Iedereen in het medische netwerk kan helpen: de artsen, de zorgverleners, het ziekenfonds, ….. .

Praat met elkaar en met je patiënt over werk.

Deel info met elkaar.

Steun elkaar

Verwijs door als het nodig is. Bijvoorbeeld: als jij iets niet weet, of als je iets niet kan of mag doen.

Dat maakt het makkelijker om met je patiënt over werk te praten.