Home » Zorgprofessionals » Nadenken over werk » Mijn patiënt wil weer aan het werk. Bij wie kan die terecht?

Mijn patiënt wil weer aan het werk. Bij wie kan die terecht?

De behandelend arts

 • heeft het medisch dossier van de patiënt.
 • kan antwoorden op vragen over de ziekte en de behandeling.
  • Wat zijn de gevolgen van de ziekte voor de patiënt?
  • Hoe lang duurt de behandeling?
  • Kan de patiënt gaan werken? Wat is mogelijk?
  • Wat is nodig om met de bijwerkingen om te gaan op het werk?
  • kan de medicatie herbekijken als dat nodig is voor het werk.
  • schrijft de afwezigheidsbriefjes voor de werkgever. 
  • heeft uiteraard beroepsgeheim..

De adviserend arts van het ziekenfonds & de terug naar werk coördinator

 • De terug naar werk coördinator is een medewerker van het ziekenfonds en werkt samen met de adviserend geneesheer van het ziekenfonds
 • werkt dus voor het ziekenfonds van de patiënt.
 • beide geven advies en begeleiden tijdens de hele periode van zieke.
 • beide kunnen uitleg geven over
  • de rechten en de plichten van het ziekteproces.
  • de formele procedures, bijvoorbeeld de adviserend arts moet goedkeuring geven voor de gedeeltelijke werkhervatting.
 • De adviserend arts bepaalt het begin en het einde van de arbeidsongeschiktheid en evalueert ook tussendoor.
 • Zij hebben beroepsgeheim en kunnen dus geen info geven aan de werkgever.
 • De adviserend arts is niet de controlearts (de controle arts is het medisch orgaan dat bij ziekte onaangekondigd controleert op je woonplaats)!

De arbeidsarts

 • werkt voor het bedrijf.
 • Elke werkgever is verplicht om een arbeidsarts te hebben. Dat kan intern zijn of bij een externe dienst. 
 • kent het bedrijf.
 • bekijkt of de werkplaats geschikt is voor de gezondheid van de patiënt.
 • kan advies geven over aangepast werk.
 • heeft beroepsgeheim en kan dus geen info geven aan de werkgever over de diagnoses, maar wel over de gevolgen van de ziekte op het werk.
 • De arts doet dit alleen als de patiënt daar de toestemming voor geeft.
 • Hoe weet je patiënt wie de arbeidsarts is? Geef deze richtlijnen:
  • Kijk op de website Mijn Gezondheid.
  • Meld je aan met je e-ID, Itsme of een andere digitale sleutel.
  • Ga door naar Werk en Gezondheid.
  • Klik op “Wie is mijn arbeidsarts?”
  • Daar komt automatisch de naam van je arbeidsarts

De jobcoach

 • begeleidt de patiënt bij de terugkeer naar het werk.
 • kan helpen met veel verschillende vragen.
  • Wat heeft de patiënt nodig? Wat wil die? En wat wil die niet? 
  • Wat verwacht de werkgever? Wat kan die aanpassen op het werk?
  • Wat denken de collega’s? 
 • begeleidt ook nog tijdens het werk.
 • is gratis.

Een jobcoach vraag je aan bij de VDAB

Tools