Home » Zorgprofessionals » Ander of geen werk » Mijn patiënt gaat niet opnieuw werken

Mijn patiënt gaat niet opnieuw werken

Soms lukt het niet om opnieuw te gaan werken. Is de behandeling zwaarder dan verwacht? Zijn de bijwerkingen te hevig? Is de psychologische of emotionele last te groot? Of loopt de behandeling niet zoals gehoopt? Dan denkt je patiënt natuurlijk niet aan werken. En soms kan je ook niet meer werken.

Niet meer kunnen werken voelt voor veel patiënten als een verlies. Ze hebben extra steun nodig om dat verdriet te verwerken. Soms krijgen ze die steun van familie en vrienden. Maar soms is dat niet genoeg.

Naar wie kan je doorverwijzen?

Verwijs door voor een gesprek

 • naar een psycholoog 
  Er zijn speciale psychologen die helpen bij rouw en verlies. Soms zit er in het behandelend team zo een psycholoog. Of zoek een psycholoog in de buurt via www.vind-een-psycholoog.be
 • naar organisaties voor lotgenoten of een zelfhulpgroep
  Daar ontmoet je mensen die hetzelfde doormaken.

Verwijs door naar vrijwilligerswerk

 • Kan de patiënt nog niet terug naar betaald werk? Maar wil die wel iets zinvols doen? Wil die niet alleen maar thuis zitten en ziek zijn? Verwijs dan door naar vrijwilligerswerk. Zo kan je patiënt, op eigen tempo en zonder druk, toch een activiteit doen buitenshuis. Op www.vrijwilligerswerk.be zoek je activiteiten voor vrijwilligers 
  • volgens regio
  • volgens interesse

Terug aan het werk op langere termijn?

Denkt je patiënt op een bepaald moment toch aan werken? Heeft die weer kracht en moed om de stap te zetten? Dat kan, zelfs na een heel lange afwezigheid. Moedig de patiënt aan om dit te bespreken

 • met de behandelende arts
 • met hun adviserend geneesheer
 • met de VDAB