Home » Werknemers » Ziekte en ziektemelding » Wat zijn mijn rechten & plichten?

Wat zijn mijn rechten & plichten?

Je bent niet verplicht om je diagnose met je werkgever te delen. Je bent wel verplicht te melden wanneer je afwezig bent door ziekte. Doe dat zo snel mogelijk. Dan ben je wettelijk in orde. 

Praktisch

Breng je ziektebriefje op tijd binnen

Geef je werkgever binnen 48 uur een ziektebriefje, of een attest van afwezigheid van je arts. Voor die ziektedagen word je betaald.
Je krijgt alleen de dagen betaald vanaf de dag dat je het ziektebriefje binnenbrengt.
Breng je je ziektebriefje later binnen? Dan moet de werkgever de dagen voor hij het ziektebriefje kreeg, niet betalen.  

Je gewaarborgd loon

Je ziekteverlof start vanaf de eerste dag dat je afwezig bent.
Je krijgt vanaf die dag tijdelijk een gewaarborgd loon. 

Na de periode van gewaarborgd loon word je arbeidsongeschikt. 
Vanaf dan krijgt je een uitkering van je mutualiteit. 

 Meer info hierover vind je bij Tools.

Tools

Ziek. Wat nu?
Een overzichtelijke tijdslijn