Home » Werknemers » Blijven opvolgen » Ik ben al een tijd weer aan het werk. Waar moet ik aan denken?

Ik ben al een tijd weer aan het werk. Waar moet ik aan denken? 

Je bent weer aan het werk. Dat is niet vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat je opgevolgd wordt. 

Je hebt regelmatig gesprekken met je werkgever je collega’s, en je artsen. Hoe ervaar jij het werk? Wat gaat goed? Wat gaat minder goed? Hoe is het om terug te zijn na een lange periode van afwezigheid?

Er zijn vier mogelijkheden

  • Je blijft werken bij je huidige werkgever in je oude job. 
  • Je blijft werken bij je huidige werkgever in een nieuwe job. 
  • Je verandert van werkgever.
  • Je gaat niet opnieuw aan het werk.

Praktisch

Spreek verschillende momenten voor een overleg af 

  • met je werkgever
  • met je collega’s
  • met je arbeidsarts
  • met de vertrouwenspersoon 

Overleg regelmatig, zeker het eerste jaar. Dat hoeven geen officiële vergaderingen te zijn. Een goed gesprek aan de koffiemachine is ook belangrijk. 

Schrap  de geplande overleggen niet uit je agenda

Voel je je  beter? Heb je dat overleg niet meer nodig? Heb je zin om het te schrappen? Doe dat nog niet! De gesprekken blijven belangrijk voor je. 

Pas je doelen aan, als het nodig 

Een plan moet er zijn. Maar soms moet je ervan afwijken. Dat hangt af van wat jij wil en van wat jij verwacht. Maar ook van wat je collega’s, je werkgever willen en verwachten. 

Wijk je af van je plan? Laat het dan weten. Praat met je collega’s en werkgever over de nieuwe doelen.

Betrek je jobcoach bij de opvolging

Je jobcoach kijkt als buitenstaander naar je situatie. Die kan samen met je nadenken over de volgende stappen.