Home » Werknemers » Ander of geen werk » Wat als ik niet opnieuw ga werken?

Wat als ik niet opnieuw ga werken?

Soms lukt het niet om terug te gaan werken. Is de behandeling zwaarder dan verwacht? Zijn de bijwerkingen te hevig? Is de psychologische of emotionele last te groot? Dan denk je natuurlijk niet aan werken.

Praktisch

Praat er over met je familie, vrienden, of het oncologisch team

Een diagnose van kanker zorgt voor veel verdriet. Je moet veel verlies verwerken. Je verliest het vertrouwen in je lichaam, je zelfbeeld. Je moet je gewone bezigheden, je werk missen. 

Heb je extra hulp nodig?

  • Een psycholoog kan helpen om je verdriet te verwerken. Vraag info aan het oncologisch team. Of kijk op Vind een psycholoog voor een psycholoog in je buurt.
  • Bij een zelfhulpgroep biedt voor sommigen de nodige hulp omdatontmoet je er mensen kan ontmoeten die hetzelfde doormaken. 

Overweeg vrijwilligerswerk 

Wil je graag iets doen? Maar kan je nog niet terug naar je betaalde werk? Je kan misschien vrijwilligerswerk doen. Op deze website vind je interessante vacatures voor vrijwilligers. 

Doe iets dat jou blij maakt

Wat geeft je energie? Wat doe je graag? Op deze websites vind je ideeën:  

Toch weer aan het werk?

Denk je op een bepaald moment toch weer aan werken? Bespreek dit dan opnieuw met je behandelend arts of huisarts om af te toetsen wat de mogelijkheden zijn.