Home » Werknemers » Aan het werk blijven » Ik blijf werken. Waar moet ik aan denken?

Ik blijf werken. Waar moet ik aan denken?

Sommige mensen willen blijven werken. Anderen niet. Sommige mensen kunnen blijven werken. Anderen niet. Soms is de behandeling te zwaar. En soms kan je voor een job niet lang afwezig zijn. 

Of je blijft werken of niet, het is niet alleen een persoonlijke keuze. Er zijn veel factoren waarmee je rekening moet houden. 

Praktisch

Maak een overzicht van je financiën

 • Maak een overzicht van je inkomsten en uitgaven, je rekeningen … 
  Je overweegt (weer) aan het werk te gaan, na een periode van volledige inactiviteit door ziekte? Met Jobcalc simuleer je wat de gevolgen zijn voor jouw uitkering. Jobcalc geeft een schatting van het effect van werk op je ziekte-uitkering
 • Op welke financiële steun heb je recht? Op allesoverkanker.be vind je een overzicht.

Waar kan je terecht voor advies? Wie kan je helpen om te beslissen?

 • je behandelend arts
 • je huisarts 
 • de sociaal werker of verpleegkundige van de oncologische dienst 
 • de arbeidsarts

Vanaf 1 dag ziekte kom je in aanmerking voor ‘progressieve tewerkstelling.’ Dat wil zeggen dat je geleidelijk terug gaat werken, bijvoorbeeld eerst 1 dag in de week, later 2 of meer dagen. Bespreek dit met je behandelend arts en je adviserend arts.

“Ik ben blijven werken tot aan mijn operatie. Thuis zitten is niets voor mij. Ik voelde mij niet ziek dus ik kon verder blijven werken zoals voorheen. Mijn werk gaf mij afleiding. Juist wat ik op dat moment nodig had.”

— Jeremy

Plan regelmatig een gesprek met je werkgever 

 • Als je werkgever weet wat jij wil, dan kan die rekening houden met je situatie. 
 • Verandert je situatie naarmate de behandeling vordert? Heb je veel of juist weinig last van de behandeling? De werkgever kan je werkplan aanpassen.
 • Je werkgever heeft ook vragen voor jou.
 • Plan ook regelmatig een gesprek met de arbeidsarts.  

Zoek steun

 • bij de vertrouwenspersoon op het werk
 • bij een jobcoach van