Home » Werkgevers » Werk ‘hervattings’plan » Wie volgt het werkplan op?

Wie volgt het werkplan op? 

  • Wie begeleidt dit werkplan? 
  • Wie is de verantwoordelijke?
  • Wanneer volgt die het plan op? 
  • Hoe gebeurt dat? 
  • Met wie?