Home » Werkgevers » Werk ‘hervattings’plan » Wanneer stopt het werkplan?

Wanneer stopt het werkplan?

  • Wat is de einddatum van het werkplan? 
  • Wie evalueert het plan? 
  • Hoe gebeurt dat?

Dit plan is geldig tot

(of tot de datum die de PAAG voorstelt):

Datum:
Voor akkoord – Niet akkoord*
(schrap wat niet past)

Handtekening werkgever:

Datum:
Voor akkoord – Niet akkoord*
(schrap wat niet past)

Handtekening werknemer:

*Waarom ga je niet akkoord?