Home » Werkgevers » Nadenken over werk » Wie is betrokken bij de re-integratie?

Wie is betrokken bij de re-integratie?

Mensen en diensten die jou en je medewerker begeleiden bij de terugkeer naar het werk.
Het is handig voor jou maar ook voor je werknemer om een overzicht te hebben met naam en contactgegevens.
In het schema(link) kan je deze aanvullen. Voorzie ook een kopie voor je werknemer.

De werknemer

 • vermijdt risico’s voor de gezondheid op het werk
  • Zijn er situaties die slecht zijn voor de gezondheid? Of situaties die ervoor kunnen zorgen dat de werknemer ziek wordt? Dan moet die dat op tijd melden.
 • doet er alles aan om te genezen en terug aan het werk te gaan.
 • laat de werkgever weten hoe het gaat met de gezondheid.
 • helpt een plan maken om weer aan het werk te gaan. Doet de werkgever een aangepast voorstel om weer aan het werk te gaan? Dan is het de plicht van de werknemer om het voorstel goed te bekijken. Eventueel samen met de arbeidsarts en te beslissen om het voorstel aan te nemen of niet. 

De werkgever of directe leidinggevende

 • heeft het meeste contact met de werknemer.
 • heeft dus de meeste info en veel verantwoordelijkheid.
 • begeleidt de zieke werknemer.
 • houdt contact met de werknemer.
 • zorgt ervoor dat de zieke werknemer kan re-integreren. Dat wil zeggen dat die zo goed en zo snel mogelijk weer kan werken.
 • maakt samen met de werknemer een plan voor de re-integratie.
 • zoekt naar werk dat aangepast is aan de situatie van de werknemer.
 • steunt het team en praat met de collega’s.
 • praat met de zieke werknemer en toont dat die bezorgd is.

De personeelsdienst

 • adviseert de werkgevers over de re-integratie.
 • laat weten wie wanneer welke stappen moet nemen.
 • geeft informatie over subsidies.
 • houdt het dossier van de re-integratie bij.
 • steunt de werkgevers, bijvoorbeeld door samen de gesprekken met de zieke werknemer voor te bereiden.
 • helpt met de administratie, bijvoorbeeld om het arbeidscontract aan te passen, of met de extralegale voordelen.
 • Het sociaal secretariaat en/of de externe dienst preventie ondersteunt de personeelsdienst. 

De externe dienst voor preventie, dat zijn de preventie-adviseur, de arbeidsarts, of de preventie-adviseur voor psycho-sociale zaken

 • zorgt voor de sociale en medische begeleiding van de werknemer.
 • geeft advies aan de werkgever.
 • geeft info aan de werkgever, de werknemer en de personeelsdienst.
 • neemt contact met de werknemer
  • als de werknemer weer gaat werken.
  • als  de werknemer om een gesprek ‘spontane consulatie’ vraagt.
  • als de werknemer vraagt om een (formeel) traject voor re-integratie.
 • bekijkt of de werkplaats geschikt is voor de gezondheid van de werknemer.
 • bekijkt of de werknemer arbeidsgeschikt is en beslist wanneer die opnieuw kan werken op zijn werkplek.
 • doet voorstellen die de werknemer helpen om weer te gaan werken.
 • verwijst door naar deskundigen die kunnen helpen bij de re-integratie.
 • adviseert de werkgever hoe die het werk kan aanpassen, of zoekt specialisten die daarbij kunnen helpen.
 • geeft advies, zonder het medische geheim te schenden.
 • Een externe dienst voor preventie kan een deel zijn van het interne team van preventie op het werk.

De behandelend arts

 • heeft het eerste contact met de werknemer.
 • stelt de diagnose en bepaalt de behandeling.
 • volgt de behandeling en de gezondheid op.
 • bepaalt hoelang de werknemer afwezig is.
 • maakt de attesten van afwezigheid op.

De controlearts

 • werkt vaak bij een externe dienst voor preventie, maar is onafhankelijk.
 • onderzoekt op vraag van de werkgever of de werknemer kan gaan werken.

De adviserend arts

 • werkt voor het ziekenfonds.
 • volgt de werknemer op terwijl die afwezig is.
 • bepaalt de arbeidsongeschiktheid, dus of er nog steeds een ziekte-uitkering betaald wordt.
  • is de werknemer minder dan 6 maanden afwezig? Dan wordt de functie van de werknemer als referentie genomen. Dat betekent: de arts kijkt of je naar je eigen job en werkgever kan terugkeren.
  • is de werknemer meer dan 6 maanden afwezig? Dan wordt de totale arbeidsmarkt als referentie genomen. Dat betekent: de arts kijkt of je eventueel je job bij een andere werkgever kan uitvoeren.
 • geeft advies en ondersteunt de werknemer als die weer gaat werken.

De vertrouwenspersoon op het werk

 • luistert naar de werknemers bij moeilijke situaties op het werk.
 • zoekt naar oplossingen bij
  • geweld
  • pesterijen 
  • ongewenst seksueel gedrag op het werk 
 • werkt samen met de externe preventie-adviseur.

De afgevaardigde van de vakbond 

 • vertegenwoordigt de werknemer bij de werkgever, bijvoorbeeld om het plan voor de re-integratie te bespreken.
 • werkt bij de organisatie.
 • wordt verkozen of aangeduid.
 • let op de rechten van werknemers die lid zijn van de vakbond.

De sociale dienst

Heeft het ziekenhuis, het ziekenfonds of je eigen bedrijf een sociale dienst?

Dan kan die ook

 • luisteren
 • advies geven 

Een externe coach

 • kan helpen om moeilijke gesprekken voor te bereiden met de werkgever of de werknemers, bijvoorbeeld een gesprek over re-integratie. 
 • kan een tussenpersoon zijn tussen werknemer en werkgever.
 • is onpartijdig.

De Terug naar werk-coördinator

 • zoekt samen met de werknemer die terug wil werken
  • naar gepaste begeleiding
  • naar aangepast werk
  • naar ander werk
  • naar een opleiding
 • werkt bij het ziekenfonds.
 • werkt samen met de adviserend arts van het ziekenfonds, de behandelend arts, en de arbeidsarts.