Home » Werkgevers » Een werknemer is lang afwezig door ziekte » Wat kan ik als werkgever doen?

Wat kan ik als werkgever doen?

Hou contact met je werknemer. 

Zo toon je dat je bezorgd en betrokken bent. Dat is het minste wat je kan doen.

Neem ook contact 

 • met je Externe Dienst Preventie
 • met je sociaal secretariaat. 

Zij geven je advies of verwijzen je door als je extra vragen hebt.

Verwijs je werknemer door naar de interne vertrouwenspersoon. 

 • naar de arbeidsarts van de Externe Dienst Preventie. Bezorg je werknemer naam en telefoonnummer of mailadres.
  Je werknemer vraagt een ‘spontane consultatie’ aan. Deze dienst zit in het basispakket dat je met je externe dienst hebt en is dus gratis.
  De arbeidsarts helpt de werknemer met vragen over het werk. 
 • De arbeidsarts mag ook medische info bespreken. Dat valt onder het beroepsgeheim. De medische informatie wordt niet gedeeld met jouw als werkgever.

Heb je geen interne vertrouwenspersoon?

Neem dan contact:

 • met je sociaal secretariaat 
 • of met de externe dienst preventie 
 • of met een gespecialiseerde jobcoach (dat is kosteloos in Vlaanderen)

Heb je een eigen afwezigheids-/ziekteverzuimbeleid, een stappenplan voor als een werknemer afwezig is door ziekte?

Gebruik dit plan:

Heb je geen stappenplan voor als een medewerker afwezig is door ziekte? 
Neem dan contact met je sociaal secretariaat of met de externe dienst preventie.

Wat mag ik vragen aan mijn zieke werknemer? 

Dit zegt de wet over privacy:

 • Je mag aan een zieke werknemer vragen waarom die afwezig is. Maar de werknemer is niet verplicht om daarop te antwoorden. De werknemer moet jou geen informatie over de ziekte geven.  
 • Je mag vragen wanneer en hoe je werknemer weer wil komen werken. Verwijs de werknemer door naar de arbeidsarts om een ‘spontane consultatie’ aan te vragen. De arbeidsarts schat samen met jou en de werknemer in wat mogelijk is. De werknemer kan info over de ziekte geven aan de arbeidsarts, maar die mag die info niet delen met jou als werkgever. Dat valt onder het beroepsgeheim van de arbeidsarts.