Home » Werkgevers » Een werknemer is lang afwezig door ziekte » Ik wil het nieuws vertellen aan collega’s. Hoe doe ik dat?

Ik wil het nieuws vertellen aan collega’s. Hoe doe ik dat?

  • Maak tijd voor de vragen en zorgen van de collega’s. 

Luister naar hun vragen over het werk, en naar persoonlijke vragen.

  • Bespreek de afspraken die je maakte met de afwezige werknemer.
    Over bijvoorbeeld:
  • Hoe verdelen we de taken? 
  • Hoe houden we contact met de afwezige collega?
  • Wie is de vaste contactpersoon?