Home » Werkgevers » Checklist reboarding » Checklist herstart eerste dagen = Reboarding

Checklist herstart eerste dagen = Reboarding

Vooraf

Informeren/afspraken met de leidinggevende en directe collega’s ivm de herstart.

Het werk’hervattings’plan overlopen is een optie.

 • Neem als leidinggevende/HR zeker vooraf contact op met je medewerker
 • Breng de directe collega’s op de hoogte en beantwoord hun vragen
 • Nodig je medewerker voor de herstart uit op een team-overleg en/of voorzie een ‘terug’kennismakingsmoment met collega’s en werkomgeving.
 • Geef de werknemer ook de kans om hier zelf een voorstel of een initiatief te voorzien.
 • Briefing voorbereiden voor team (taakverdeling, wijzigingen/aanpassingen) – en evt. Communicatie naar klanten (positief imago)
 • Praktische zaken in orde? Werkpost, pc en toebehoren, activatie van de gebruikerscode voor het netwerk, sleutel of badge activeren, evt. extra toegangscodes
 • Stuur de medewerker de dag voor de eerste dag een persoonlijke mail om hem terug welkom te heten en vraag of alles duidelijk is voor de eerste dagen, de medewerker nog iets nodig heeft van jou, vermeld de startdag, uur en locatie, een dagschema voor de eerste dag(en) …
 • Er is ook de optie om de medewerker opnieuw de onboarding-info te bezorgen. 

Eerste dag

 • Verwelkom je medewerker– stel hem op zijn gemak. De eerste dagen zijn voor de medewerker vaak stresserend en angstig.
 • Overlopen van de grootste/belangrijkste wijzigingen in de organisatie
 • Kort overlopen van de gemaakte afspraken in het terugkeerplan
 • Overloop – plan de opvolgmomenten die in dit plan staan.
 • De eerste opdracht(en) samen doornemen of een mentor op de werkvloer die dit opneemt.
 • Verwelkom de medewerker door en als ‘leidinggevende’ = dit kan ook telefonisch maar liefst persoonlijk tijdens één van de eerste dagen.
 • Op het einde van de eerste dag is het niet nodig om een formeel gesprek in te plannen, maar het is wel belangrijk om dit tijdens de eerste week te voorzien – cfr. Onboarding nieuwe medewerker.

Onderhoud contact tijdens eerste weken

 • Bevraag zeker in die eerste week hoe het loopt. Dat kan je als leidinggevende zelf best doen, het toont betrokkenheid. Bevraag of alles duidelijk en wenselijk is zowel de taken, communicatie met collega’s, tevredenheid omtrent werk’hervattings’plan, etc.
  Bevraag hoe je de medewerker kan ondersteunen om deze werkhervatting te laten slagen.
 • Volg de afspraken over opvolging die in het werk’hervattings’plan staan. Onderwerpen in dit individueel gesprek : motivatie, zich terug goed voelen in de bedrijfscultuur, connectie met collega’s, wat was stresserend/moeilijk, maar ook waar ben je trots op, wat is goed gegaan, waar geniet je het meeste van sinds jouw terugkeer…
  Doe dit minimaal 2 keer, zeker eenmaal op het einde van de eerste week en eenmaal op het einde van de eerste maand.