Home » Werkgevers » Arbeidsverhoudingen = De relaties op het werk

Arbeidsverhoudingen = De relaties op het werk

Bereid de eerste dagen voor. Maak een plan.

Vertel collega’s hoelang de werknemer afwezig is. Bespreek wanneer die opnieuw komt werken.

TIP

Hou hier rekening mee.

  • Wat wil de werknemer?
  • Wat is mogelijk voor je bedrijf?

Bespreek de doelen. Wat  verwacht jij? Wat verwacht de werknemer?

Plan een aantal opvolggesprekken.

Duid een vertrouwenspersoon aan.

Hou rekening met het team als de taken en functies wisselen.

Kom op tijd tussen bij problemen of conflicten.

Tools