Home » Werkgevers » Arbeidsinhoud = de taken

Arbeidsinhoud = de taken

Werk volgens de volgorde:
– is dezelfde taak/functie mogelijk;
– is er een aangepaste taak/functie mogelijk
– is er andere taak/functie mogelijk

TIP

Maak duidelijke afspraken met het hele team. Het is belangrijk dat iedereen de afspraken kent & steunt. Gaat niet iedereen akkoord? Dan is het misschien nodig om de taken opnieuw aan te passen of de aanpassingen in tijd te beperken.  

Eerste keuze: dezelfde functie of dezelfde taken.

TIP

Gaat de werknemer deeltijds werken?

Veranderen de arbeidsvoorwaarden in het contract, zoals het aantal werkuren, het uurrooster, … ?

Hou daar rekening mee en maak een bijlage bij het arbeidscontract op met die aanpassingen.

Tweede keuze: een aangepaste functie of aangepaste taken

TIP

  • Welke taken kunnen weg? Welke taken moet blijven? 
  • Wat kan de werknemer aan?
  • Wat is mogelijk in de organisatie?
  • Geef taken waar de werknemer goed in is. Ook al lijken die zwaar, bijvoorbeeld door deadlines.
  • Geef voldoende belangrijke, zinvolle taken.
  • Verdeel de taken.

Derde keuze: een andere functie of andere taken.

Dat hangt af van de mogelijkheden op het werk en van de competenties van de werknemer.

TIP

  • Geef de werknemer belangrijke, zinvolle taken.
  • Denk aan taken die eerder uitbesteed werden, zoals catering, onderhoud of montage.

Globale Tips

Laat collega’s een tijd wisselen van taak. Of kies net voor minder afwisseling.

Gebruik ergonomische hulpmiddelen, bijvoorbeeld een stahulp, hoog/laag tafel, grijphaken.

Laat collega’s helpen als het te druk of te zwaar is.

Maak een plan dat haalbaar is. Ga geleidelijk, stap voor stap.

Geef meer tijd om taken te doen.

Geef meer tijd voor pauzes. Geef tijd om naar buiten te gaan.

Geef minder verantwoordelijkheid.

Geeft genoeg tijd om te wennen aan het werk.

Duid een collega aan die helpt bij de nieuwe taken.

Geef duidelijke info over de functie en de taken. Denk na over wat de medewerker moet kennen, weten en kunnen om de functie of de taken te doen.

Kan de werknemer zijn vorige functie niet meer doen? En is dat blijvend? Je hebt misschien recht op subsidie.

Tools