Home » Werkgevers » Arbeidersvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Minder uren per dag werken

Minder dagen per week werken

TIP

Pas het uurrooster aan voor een duidelijke, vaste periode. Plan geleidelijk aan meer uren per dag of meer dagen per week.

Is er minder steun van de collega’s? Of zijn die niet tevreden? Dan moet je het rooster misschien sneller aanpassen.
Bespreek dit met de collega’s, leg hen uit waarom.

Evenveel uren werken, maar anders verdeeld

Meer of andere pauzes 

Flexibele uren of glijdende uren

Telewerk of thuiswerk

TIP

Kan dit ook voor de andere werknemers? Dan krijgen ze allemaal dezelfde voordelen. En zo vermijd je een speciale behandeling van één werknemer.

Fysieke training, bijvoorbeeld  leren goed tillen, rugtraining, conditietraining.

Mentale training, bijvoorbeeld  stress voorkomen, omgaan met werkdruk, je tijd beter indelen.

Opleiding voor de nieuwe taken, de nieuwe functie

Tools